ANBI

Het Rijswijks Jeugdtheater is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Meer informatie over ANBI’s vindt u hier.

Om aangewezen te worden als ANBI moet een organisatie aan verschillende voorwaarden voldoen. O.a. het op de website publiceren van de volgende gegevens:

Naam van de instelling: Stichting Rijswijks’ Jeugdtheater
RSIN-nummer:8097.67.715
Contactgegevens: e-mail: info@rijswijksjeugdtheater, adres 
Doelstellingen: ‘De stichting heeft ten doel kinderen van alle gezindten in leeftijd variërend van vijf jaar en ouder, de gelegenheid te geven hun creativiteit op het gebied van het gesproken woord of andere vormen van expressie te uiten en hen daartoe te stimuleren.’ aldus de Statuten. Het Rijswijks Jeugdtheater beoogt kinderen en jongeren in Rijswijk en omgeving zich te bekwamen in zang, dans en theater. Zij doen dit onder professionele begeleiding.
Beleidsplan: Er zijn vijf opleidingsgroepen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Daarna kunnen de kinderen/jongeren doorstromen naar een musicalgroep of het RJT-theaterlab. Al deze groepen werken toe naar een productie in de Rijswijkse Schouwburg of op een andere locatie. Het bestuur werkt aan het verder uitbouwen en professionaliseren van de organisatie. De focus ligt hierbij vooral op het versterken van de opleiding en het nieuwe RJT-theaterlab en het opzetten van een actief vrijwilligersbeleid.
Bestuur: bestuur Rijswijks Jeugdtheater 
Beloningsbeleid: De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: In het theaterjaar 2017-2018 had het RJT: een voor-opleidingsgroep (leeftijd 6-8), 3 opleidingsgroepen (9-11) en 4 productiegroepen (12-17 en 18-25). De meeste groepen sloten het jaar af met voorstellingen in verschillende theaters. Voorbereidingen zijn getroffen voor de start (in het jaar 2018-2019) van een extra leeftijdsgroep (4/5 jaar) en een extra productiegroep. Intern heeft de focus gelegen op (het opknappen) van de huisvesting.
Balans en Staat van baten en lasten: Download hier
Toelichting: De hoofdactiviteit van het Rijswijks Jeugdtheater is het les geven in de musical disciplines zang, dans en spel voor kinderen, jongeren en jong volwassenen (in de leeftijd van 4 t/m 25 jaar), alsmede het maken/uitvoeren van (musical) voorstellingen om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Hierbij worden, in het algemeen, de lessen bekostigd uit de contributie van de spelers en de voorstellingen uit de opbrengsten van kaartverkoop en donaties van fondsen en sponsoren.