De KOPgroep van het Rijswijks Jeugdtheater is:

  • Enerzijds voor spelers die de Opleiding hebben doorlopen en baat hebben bij meer aandacht voor het doorontwikkelen van hun kwaliteiten i.p.v. dat voor hen het volledige jaar in het teken staat van een voorstelling waardoor de tijd voor groei in het geding kan komen.
  • Anderzijds biedt de KOPgroep ruimte voor nieuwe spelers van 12 jaar of ouder die zich graag aan willen sluiten bij het RJT. De KOPgroep is derhalve een groep die inzet op groei en ontwikkeling, al dan niet met het doel om daarna door te stromen naar de vrijdaggroep of zaterdaggroep.

De KOPgroep staat voor Kwaliteit Op 't Podium. Het podium met de bijbehorende spotlights blijft het doel van alle spelers. Daarom zal ook in de KOPgroep aan een voorstelling gewerkt worden, alleen neemt deze qua voorbereiding een minder prominent deel van het curriculum in. Hoewel er nog aan een exacte invulling van het jaar wordt gewerkt, zal spelplezier centraal staan en zullen twee AT-leden aangesteld worden die waarborgen dat uw kind het hele theaterscala (dans, zang en toneel) leert kennen, van auditie tot een plek in de spotlights.

Hoe de voorstelling aan het eind van het jaar eruit zal zien, zal met de docenten uitgewerkt worden.

Praktische informatie:

  • De KOPGroep repeteert wekelijks op dinsdag van 17:30 tot 19:00 (deze tijd wijkt af van de eerder genoemde tijd in de brochure).
  • De lessen worden gehouden in het gebouw Ottoburg, Esdoornstraat 3a, Rijswijk.
  • De contributie bedraagt € 285,- per jaar (september t/m juni).

Doorstroom vanuit de KOPgroep:

De mogelijkheid bestaat dat uw kind na verloop van tijd het gevoel heeft dat het het format van de KOPgroep ontgroeid is en toe is aan een jaar lang werken naar een voorstelling toe, in dat geval is er behoefte aan de uitdaging die de vrijdaggroep of de zaterdaggroep kan bieden. Daarom blijft het mogelijk om, wanneer één van die groepen audities uitschrijven voor extra instroom, na overleg met de docenten van de KOPgroep auditie gedaan kan worden bij de desbetreffende groep.

 

Go To Top