De opleiding van het Rijswijks Jeugdtheater heeft drie groepen, namelijk Niveau 1, Niveau 2 en de Mini-musicalgroep en begint ieder jaar in september. Tijdens de opleiding krijgen de kinderen iedere week les in drie verschillende musicaldisciplines te weten, drama, zang en dans. De minimumleeftijd om in te stromen in Niveau 1 is 9 jaar.
Ervaring voor het eerste jaar is niet noodzakelijk. Mocht een kind ervaring hebben, dan bestaat er een mogelijkheid om in Niveau 2 of in de Mini-musicalgroep in te stromen. In dat geval ontvangen we samen met het inschrijfformulier graag een overzicht van de lessen en optredens van uw kind. Het Artistiek Team kan uw kind vragen om auditie te doen om te beoordelen of het in het opleidingsprogramma past.

Omdat de kinderen op de basisschool zitten, worden de lessen gehouden op de woensdagmiddag en wel in het gebouw Ottoburg, Esdoornstraat 3a, Rijswijk. De lestijden zijn als volgt:

  • Niveau 1 van 13:30 tot 15:00 uur,
  • Niveau 2 van 15:15 tot 16:45 uur,
  • Mini-musicalgroep van 17:00 tot 18:30 uur.

De eerste les is altijd de eerste woensdag van september; de laatste les is altijd de laatste woensdag van juni. De contributie van de opleiding bedraagt € 285,-.

Bij aanvang van de eerste les van het nieuwe seizoen vindt er een kort introductiepraatje plaats om e.e.a. over het komende seizoen toe te lichten. Na de kerstvakantie is er een meekijkles; verder zijn er geen meekijkmomenten voor de ouders; dit i.v.m. de concentratie van de kinderen.

De leerlingen ontvangen aan het einde van het opleidingsjaar een observatieverslag. Daarin geeft het Artistiek Team een beeld van de ontwikkeling van uw kind en het advies voor plaatsing in het volgende jaar: Niveau 1, Niveau 2 of de Mini-musicalgroep.

Leerlingen van de Mini-musicalgroep doen door middel van de doorstroomworkshop aan het einde van het opleidingsjaar auditie voor de productiegroepen van het Rijswijks Jeugdtheater.

De opleidingsgroepen verzorgen in het 1e en 2e jaar een eindpresentatie, en in het 3e jaar een mini-musical.

 

Go To Top