De RJT Kids van het Rijswijks Jeugdtheater is geschikt voor kinderen van 6 t/m 8 jaar. We willen kinderen die op zo'n jonge leeftijd al graag in de schijnwerpers staan een programma aanbieden waarin ze kunnen beginnen zich te ontwikkelen in de disciplines spel, zang en dans. Door ze spelenderwijs te laten proeven aan deze drie musicaldisciplines leggen ze hun eerste theaterbasis en worden ze bovendien gestimuleerd om hun eigen creativiteit te ontplooien, zowel individueel als in samenspel met anderen.

Wekelijks bieden we de kinderen een programma aan van 60 minuten waarin ze al hun energie kwijt kunnen met toneelspelen, zingen en dansen. Tegelijk houden we rekening met de spanningsboog van de kinderen daar ze veel indrukken moeten verwerken.

Praktische informatie:

 • De kinderen repeteren op dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur
 • De lessen worden gehouden in het gebouw Ottoburg, Esdoornstraat 3a, Rijswijk.
 • De contributie bedraagt € 200,- per jaar (september t/m juni).

Doorstroom vanuit de RJT Kids:

Op 9 jarige leeftijd mag een speler die de RJT Kids heeft doorlopen automatisch doorstromen naar het eerste niveau van de Opleiding.

De opleiding van het Rijswijks Jeugdtheater heeft drie groepen, namelijk Niveau 1, Niveau 2 en de Mini-musicalgroep en begint ieder jaar in september. Tijdens de opleiding krijgen de kinderen iedere week les in drie verschillende musicaldisciplines te weten, drama, zang en dans. De minimumleeftijd om in te stromen in Niveau 1 is 9 jaar.
Ervaring voor het eerste jaar is niet noodzakelijk. Mocht een kind ervaring hebben, dan bestaat er een mogelijkheid om in Niveau 2 of in de Mini-musicalgroep in te stromen. In dat geval ontvangen we samen met het inschrijfformulier graag een overzicht van de lessen en optredens van uw kind. Het Artistiek Team kan uw kind vragen om auditie te doen om te beoordelen of het in het opleidingsprogramma past.

Omdat de kinderen op de basisschool zitten, worden de lessen gehouden op de woensdagmiddag en wel in het gebouw Ottoburg, Esdoornstraat 3a, Rijswijk. De lestijden zijn als volgt:

 • Niveau 1 van 13:30 tot 15:00 uur,
 • Niveau 2 van 15:15 tot 16:45 uur,
 • Mini-musicalgroep van 17:00 tot 18:30 uur.

De eerste les is altijd de eerste woensdag van september; de laatste les is altijd de laatste woensdag van juni. De contributie van de opleiding bedraagt € 285,-.

Bij aanvang van de eerste les van het nieuwe seizoen vindt er een kort introductiepraatje plaats om e.e.a. over het komende seizoen toe te lichten. Na de kerstvakantie is er een meekijkles; verder zijn er geen meekijkmomenten voor de ouders; dit i.v.m. de concentratie van de kinderen.

De leerlingen ontvangen aan het einde van het opleidingsjaar een observatieverslag. Daarin geeft het Artistiek Team een beeld van de ontwikkeling van uw kind en het advies voor plaatsing in het volgende jaar: Niveau 1, Niveau 2 of de Mini-musicalgroep.

Leerlingen van de Mini-musicalgroep doen door middel van de doorstroomworkshop aan het einde van het opleidingsjaar auditie voor de productiegroepen van het Rijswijks Jeugdtheater.

De opleidingsgroepen verzorgen in het 1e en 2e jaar een eindpresentatie, en in het 3e jaar een mini-musical.

 

De KOPgroep van het Rijswijks Jeugdtheater is:

 • Enerzijds voor spelers die de Opleiding hebben doorlopen en baat hebben bij meer aandacht voor het doorontwikkelen van hun kwaliteiten i.p.v. dat voor hen het volledige jaar in het teken staat van een voorstelling waardoor de tijd voor groei in het geding kan komen.
 • Anderzijds biedt de KOPgroep ruimte voor nieuwe spelers van 12 jaar of ouder die zich graag aan willen sluiten bij het RJT. De KOPgroep is derhalve een groep die inzet op groei en ontwikkeling, al dan niet met het doel om daarna door te stromen naar de vrijdaggroep of zaterdaggroep.

De KOPgroep staat voor Kwaliteit Op 't Podium. Het podium met de bijbehorende spotlights blijft het doel van alle spelers. Daarom zal ook in de KOPgroep aan een voorstelling gewerkt worden, alleen neemt deze qua voorbereiding een minder prominent deel van het curriculum in. Hoewel er nog aan een exacte invulling van het jaar wordt gewerkt, zal spelplezier centraal staan en zullen twee AT-leden aangesteld worden die waarborgen dat uw kind het hele theaterscala (dans, zang en toneel) leert kennen, van auditie tot een plek in de spotlights.

Hoe de voorstelling aan het eind van het jaar eruit zal zien, zal met de docenten uitgewerkt worden.

Praktische informatie:

 • De KOPGroep repeteert wekelijks op dinsdag van 17:30 tot 19:00 (deze tijd wijkt af van de eerder genoemde tijd in de brochure).
 • De lessen worden gehouden in het gebouw Ottoburg, Esdoornstraat 3a, Rijswijk.
 • De contributie bedraagt € 285,- per jaar (september t/m juni).

Doorstroom vanuit de KOPgroep:

De mogelijkheid bestaat dat uw kind na verloop van tijd het gevoel heeft dat het het format van de KOPgroep ontgroeid is en toe is aan een jaar lang werken naar een voorstelling toe, in dat geval is er behoefte aan de uitdaging die de vrijdaggroep of de zaterdaggroep kan bieden. Daarom blijft het mogelijk om, wanneer één van die groepen audities uitschrijven voor extra instroom, na overleg met de docenten van de KOPgroep auditie gedaan kan worden bij de desbetreffende groep.

 

Als kinderen de driejarige opleiding hebben afgerond, kunnen ze uitgenodigd worden voor één van de musicalgroepen van het Rijswijks Jeugdtheater, hetzij de vrijdaggroep, hetzij de zaterdaggroep. Om de kwaliteit te handhaven kan het RJT niet garanderen dat elk kind een plaats kan krijgen in een musicalgroep. Bovendien zijn er jaarlijks slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Kinderen kunnen tot hun 18e in een musicalgroep blijven.

De lessen worden gegeven in het gebouw Ottoburg, Esdoornstraat 3a, Rijswijk. De lestijden zijn als volgt:

 • de vrijdaggroep op vrijdagmiddag van 16:30-18:30 uur,
 • de zaterdaggroep op zaterdagmorgen van 10:00 - 12:00 uur.

Iedere musicalgroep werkt jaarlijks toe naar één productie; voor de zaterdaggroep in het voorjaar en voor de vrijdaggroep in het najaar. Deze productie wordt doorgaans drie keer uitgevoerd in de Rijswijkse Schouwburg. De laatste jaren hebben de musicalgroepen spetterende musicals gespeeld zoals Alice in WonderlandKruimeltjePeter PanDe Betovering van Belle en het BeestKoning van KatorenSound of MusicMiss Robin...de nieuwe Hood! en High School Musical.

De contributie bedraagt € 305,- per jaar/productie.

Als kinderen de driejarige opleiding hebben afgerond, kunnen ze uitgenodigd worden voor één van de musicalgroepen van het Rijswijks Jeugdtheater, hetzij de vrijdaggroep, hetzij de zaterdaggroep. Om de kwaliteit te handhaven kan het RJT niet garanderen dat elk kind een plaats kan krijgen in een musicalgroep. Bovendien zijn er jaarlijks slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Kinderen kunnen tot hun 18e in een musicalgroep blijven.

De lessen worden gegeven in het gebouw Ottoburg, Esdoornstraat 3a, Rijswijk. De lestijden zijn als volgt:

 • de vrijdaggroep op vrijdagmiddag van 16:30-18:30 uur,
 • de zaterdaggroep op zaterdagmorgen van 10:00 - 12:00 uur.

Iedere musicalgroep werkt jaarlijks toe naar één productie; voor de zaterdaggroep in het voorjaar en voor de vrijdaggroep in het najaar. Deze productie wordt doorgaans drie keer uitgevoerd in de Rijswijkse Schouwburg. De laatste jaren hebben de musicalgroepen spetterende musicals gespeeld zoals Alice in Wonderland, Kruimeltje, Peter Pan, De Betovering van Belle en het Beest, Koning van Katoren, Sound of Music, Miss Robin...de nieuwe Hood! en High School Musical.

De contributie bedraagt € 305,- per jaar/productie.

Op het Rijswijks Jeugdtheater kunnen kinderen tot hun 18e in één van de twee musicalgroepen blijven. Daarna kunnen ze eventueel nog uitgenodigd worden om toe te treden tot de jongerengroep NuRT van het RJT waar zij tot hun 23e kunnen blijven.

De groep bestaat sinds 2002. De leden van NuRT doen alles zelf: het decor, de kleding, de grime, de kapsels en de organisatie.

NuRT oefent op de dinsdagavond van 20:00 - 22:00 uur in het gebouw Ottoburg, Esdoornstraat 3a, Rijswijk. De contributie van NuRT bedraagt € 305,-.

Jaarlijks wordt één grote musical opgevoerd onder leiding van een professioneel artistiek team, meestal in de Rijswijkse Schouwburg. NuRT speelde tot nu toe de musicals Fame, Ja Zuster, Nee Zuster, AIDA, Wat Zien Ik?!, Grease, Kiss me, Kate, West Side Story, Chicago, RENT, Les Misérables, FAUST en  Urinetown.

Go To Top