2014 EVERYBODY 2

Het Rijswijks Jeugdtheater is een Algemeen Nut Beoogende Instelling. Zij kan derhalve belastingvoordelen verkrijgen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Om de ANBI status te behouden, publiceren wij de volgende gegevens.

Naam Stichting Rijswijks Jeugdtheater

RSIN 809767715

Postadres
Stichting Rijswijks Jeugdtheater
Postbus 1777
2280 DT Rijswijk

Doelstelling
Het RJT beoogt kinderen en jongeren in Rijswijk en omgeving zich te bekwamen in zang, dans en theater. Zij doen dit onder professionele begeleiding.

Beleidsplan
Er zijn vier opleidingsgroepen voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar. Daarna kunnen de kinderen doorstromen naar een productiegroep (musicalgroep). Voor jongeren boven de 18 jaar is er nog de musicalgroep NuRT. Elk van de musicalgroepen werkt jaarlijks toe naar één productie. Deze producties worden doorgaans drie keer uitgevoerd in de Rijswijkse Schouwburg.

Bestuur
Zie onder 'Over het RJT' het tabblad 'Bestuur' voor de actuele samenstelling.

Beloningsbeleid
De bestuurders zijn onbezoldigd.

Go To Top